Porina-projekti

Porina-projekti

Porina-projekti on RAY:n rahoittama hanke v. 2013–2015. Projektin aikana kehitetään adhd-oireisten aikuisten (yli 17 vuotta) voimavarakeskeistä vertaistukea. 

 

Tavoitteena on adhd-oireisten aikuisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja elämänhallinnan vahvistuminen sekä voimaantuminen ja sosiaalisen yhteyden lisääntyminen. Lisäksi tavoitteena on tietoisuuden, tiedon ja suvaitsevaisuuden lisääntyminen yhteiskunnassa adhd-oireisia kohtaan.

 

Porina-projektin keinot tavoitteiden saavuttamiseksi ovat:

1. Ammatillisesti tuettu adhd-oireisten aikuisten vertaistukitoiminta

 • malli voimavarakeskeisestä vertaistukiryhmätoiminnasta
 • vertaistukiohjaajien työnohjauksellinen tuki
 • vertaisryhmäohjaajien perus- ja jatkokoulutukset
 • vertaisryhmätoimintaa tukevan materiaalin tuottaminen
 • vertaistukitapahtumien järjestäminen

 

2. Jäsenyhdistystoiminnan tukeminen

 • tiivis yhteistyö jäsenyhdistysten kanssa
 • vertaisryhmätoimintaa tukevan materiaalin tuottaminen
 • vertaistukiohjaajien työnohjauksellinen tuki
 • vertaisryhmäohjaajien perus- ja jatkokoulutukset
 • vertaisryhmätoiminnasta tiedottaminen

 

3. Adhd-tietoisuuden lisääminen

 • alueelliset, avoimet vertaistuki-illat
 • yleisötilaisuudet
 • ammattilaisten koulutustilaisuudet
 • Adhd-lehti, ADHD-liiton ja Porinan Facebook-sivut
 • kirjallinen materiaali, esitteet ym.

 

4. Yhteistyö

 • ADHD-liiton, jäsenyhdistysten ja jäsenten välisen yhteistyön tiivistäminen
 • muiden yhdistysten kanssa tehtävä yhteistyö
 • kunnan, erikoissairaanhoidon ja oppilaitosten kanssa tehtävä yhteistyö
   

 

                  

 

Kaisa Humaljoki
Projektipäällikkö
kaisa.humaljoki@adhd-liitto.fi
puh. 050 438 3633

Pakarituvantie 4
00410 Helsinki

 

www.facebook.com/porina