Kokemusosaajatoiminta

Kokemusosaajatoiminta

ADHD-liiton kokemusosaajaverkostossa on noin 50 kokemusosaajaa eri puolilla Suomea. Kokemusosaajat jakavat kokemuksensa adhd-tietoisuuden lisäämiseksi. Kokemusosaajilla on omakohtaista kokemusta elämästä adhd:n kanssa sekä koulutus kokemustensa välittämiseksi. ADHD-liiton koulutetut kokemusosaajat ovat adhd-henkilöitä sekä heidän omaisiaan.

Kokemusosaajien asiantuntemusta ja kokemustietoa käytetään mm. sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa sekä osana palvelujen suunnittelua ja kehittämistä.

Lisätietoja: Elina Seppänen, elina.seppanen@adhd-liitto.fi, puh. 050 309 6556

 

Tilaa kokemusosaaja:
Kokemusosaajia voi tilata monenlaisiin tilaisuuksiin, esim. koulutuksiin, kursseille, tapahtumiin, työryhmiin tai median tarpeisiin. Kokemusosaajan tilaaja korvaa kokemusosaajalle mahdolliset matkakulut sekä palkkion. Tilaa kokemusosaaja ottamalla yhteyttä Elinaan, elina.seppanen@adhd-liitto.fi. ADHD-liitto välittää kokemusosaajia tilaisuuksiin, joissa tarvitaan adhd-tietoutta tai asiakasnäkökulmaa. ADHD-liitto ei välitä kokemusosaajia tukihenkilötoimintaan.

 

Kokemusosaaja voi toimia esim.:

 • Palvelujen suunnittelussa, arvioinnissa ja kehittämisessä
 • Ammattilaisten täydennyskoulutuksessa
 • Kokemuskouluttajana opetusyksiköissä oppitunneilla ja luennoilla
 • Kuntien tai sairaanhoitopiirien työryhmissä potilasedustajana
 • Opinnäyte- ja harjoitustöihin haastateltavana
 • Teemapäivillä, messuilla
 • Erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa tai mediassa
 • Paneelikeskusteluissa
 • Kokemuskirjana
 • Vertais- ja pienryhmissä
 • Osastovierailuilla
 • Terveyskeskuksissa ja kuntoutusryhmissä
 • Asiakasvastaanotossa
 • Työparina ammattilaisen kanssa