ADHD-liiton kokemusosaajaprojekti on käynnistynyt

ADHD-liiton kokemusosaajaprojekti on käynnistynyt

ADHD-kokemusosaajaverkosto käyntiin! -projekti 2014-2015 on käynnistynyt tammikuussa 2014. Projektia rahoittaa RAY.

 

Projektin päätarkoituksena on edistää adhd-oireisten henkilöiden osallisuutta, hyvinvointia sekä tasa-arvoista asemaa yhteiskunnassa. Adhd:hen liitetään yhä paljon vääriä uskomuksia, eikä adhd-oireisten kokemuksia aina ymmärretä. Tietoisuuden levittäminen on tärkeää, jotta adhd-oireiset saisivat tarvitsemansa tuen. Parhaiten tietoa levittävät oman alansa arjen asiantuntijat, kokemusosaajat.

 

Projektissa kehitetään adhd-oireisten erityistarpeet huomioon ottava koulutusohjelma sekä muodostetaan ADHD-liitolle kokemusosaajaverkosto, jonka osaamista hyödynnetään eri tahoilla. Projektissa luodaan malli, jonka avulla ADHD-liitto kouluttaa ja tukee kokemusosaajia sekä ylläpitää verkoston toimintaa projektin päätyttyä. Malli tarjoaa avaimet siihen, kuinka vakiinnuttaa adhd-oireiset kokemusosaajat osaksi sosiaali- ja terveydenhoitoalan toimintaa.

 

Kokemusosaajien tehtävänä olisi lisätä etenkin ammattilaisten ymmärrystä adhd-asioista. Tavoitteena on, että kokemusosaajat pääsevät jakamaan osaamistaan mm. sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan opiskelijoille ja ammattilaisille sekä muille julkisen sektorin toimijoille. On myös tärkeää, että kokemusosaajat pääsevät mukaan palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen.

 

Projektityöntekijä Essi Jäntti aloitti työt Vaasassa tammikuussa 2014. Projekti toteutetaan Vaasassa.

 

Projekti on päättynyt. Loppuraportti löytyy alla olevista liitteistä.