Tarjouskilpailuun liittyvät kysymykset

Tarjouskilpailuun liittyvät kysymykset

 

1. kysymys
”Tarjouspyyntö Liite 1 B  on maininta , että sopeutumisvalmennus kursseja on 1-2 viikonloppukurssia .
Voiko  palvelutarjoaja ehdottaa /vaikuttaa milloin nämä kurssit pidetään vai  pitääkö sitoutua teidän ilmoittamiin ajankohtiin ?”

 

1. vastaus
Tilaaja määrittelee kurssien ajankohdat minikilpailutuksessa. Tilaaja solmii minikilpailutuksen voittajan kanssa tilaussopimuksen, jonka myötä kyseinen tarjoaja sitoutuu kurssien ajankohtiin.
 

2. kysymys

”Hankinnan kohdetta koskevissa laatutekijöissä, liitteet 4A ja 4B, on kohta: uinti luonnonvesissä. Mitä asioita tässä tulee huomioida?”

 

2. vastaus

Voitte merkitä rastin kyllä-sarakkeeseen
- mikäli kohteenne sijaitsee järven/joen/meren/lammen välittömässä läheisyydessä
- vesi on ainakin suurimman osan vuodesta laadultaan uintikelpoista (esim. kesäisin esiintyvää sinilevää ei tarvitse ottaa tässä huomioon)
- ranta on maastoltaan sellainen, että siitä pääsee turvallisesti ja miellyttävästi veteen.

Emme edellytä uimavalvojan läsnäoloa tai avannon ylläpitoa talviaikaan.

 

3. kysymys

”Liitteessä 4 A Hankinnan kohdetta koskevat laatutekijät kohta grillikatos/laavu:  Käykö siihen nuotiopaikka, jossa istumapaikat ja grilli mutta ei ole katosta?”

 

3. vastaus

Käy.