Porina-projekti 2013-2015

Porina-projekti 2013-2015

Adhd osana aikuiselämää -nimisenä alkaneella projektilla on nyt uusi nimi: Porina - vertaistukea adhd-aikuisuuteen. Projekti on käynnistynyt helmikuussa 2013 ja se kestää vuoteen 2015. Projektia rahoittaa RAY.

 

Projektissa kehitetään voimavarakeskeistä vertaistoimintaa adhd-oireisille nuorille aikuisille ja aikuisille. Vertaistoimintaa tullaan kehittämään sekä ADHD-liiton jäsenyhdistyksissä että sosiaalisessa mediassa. Projektin tavoitteena on saada vertaistukiryhmät juurtumaan pysyväksi toiminnaksi mm. perustamalla valtakunnallisen vertaistukikoordinaattoriverkoston.

 

Voimavarakeskeisissä ryhmissä huomio keskittyy vahvuuksiin, ongelmien ratkaisuihin ja uusien näkökulmien löytymiseen. Vertaistuen avulla ryhmissä ja sosiaalisessa mediassa jokaisella on mahdollisuus saada kokemuksia siitä, että häntä ymmärretään ja toisaalta hän ymmärtää muiden kokemuksia. Näiden kokemuksien myötä voimavarat, toimintakyky ja hyvinvointi vahvistuvat.

 

Projektipäällikkö Kaisa Humaljoki aloitti työt ADHD-liiton Helsingin toimistossa helmikuussa 2013. Kaisan työparina aloitti syyskuussa 2013 projektikoordinaattori Marjo Hodju. Hän työskentelee Kuopiosta käsin.

 

Projektiin liittyviä ideoita ja kommentteja voi lähettää

Kaisa Humaljoelle kaisa.humaljoki@adhd-liitto.fi, puh.050 4383633 tai

Marjo Hodjulle marjo.hodju@adhd-liitto.fi, puh. 050 525 0004.