Kriteerit tautiluokitusten mukaan

Kriteerit tautiluokitusten mukaan

ADHD, aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö

Suomessa käytetään WHO:n kansainvälistä ICD-10 tautiluokitusta (International Classification of Diseases), jossa aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriötä kutsutaan yleisnimikkeellä hyperkineettiset häiriöt (F90.0). Kirjallisuudessa ja tieteellisessä tutkimuskäytössä adhd:tä kuvataan useimmiten psykiatrisen tautiluokituksen DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, American Psychiatric Association) mukaan. ICD-11 päivitystyö on parhaillaan työn alla.

 

Diagnoosikriteerit ICD-10 tautiluokituksen mukaan

Diagnoosiin tarvitaan poikkeavaa keskittymiskyvyttömyyttä, hyperaktiivisuutta ja levottomuutta, jotka ovat laaja-alaisia, useissa tilanteissa esiintyviä ja pitkäkestoisia ja jotka eivät johdu muista häiriöistä, kuten autismista tai mielialahäiriöistä.

 

G1. Keskittymiskyvyttömyys

Vähintään kuusi seuraavista oireista on kestänyt vähintään kuusi kuukautta ja oireet ovat haitaksi ja lapsen kehitystasoon nähden poikkeavia:

 • Huomion kiinnittäminen riittävän hyvin yksityiskohtiin epäonnistuu usein tai potilas tekee huolimattomuusvirheitä koulussa, työssä tai muissa tehtävissä.
 • Keskittyminen leikkeihin tai tehtäviin epäonnistuu usein.
 • Usein potilas ei näytä kuuntelevan, mitä hänelle puhutaan.
 • Ohjeiden noudattaminen ja koulu-, koti- tai työtehtävien valmiiksi tekeminen epäonnistuvat usein (ei johdu uhmakkaasta käytöksestä tai kyvyttömyydestä ymmärtää ohjeita).
 • Kyky järjestää tehtäviä ja toimintoja on usein huonontunut.
 • Usein potilas välttää tai kokee voimakkaan vastenmielisenä tehtävät, jotka vaativat psyykkisen ponnistelun ylläpitämistä, kuten esimerkiksi läksyt.
 • Potilas kadottaa usein esineitä, jotka ovat tärkeitä tietyissä tehtävissä ja toiminnoissa, kuten koulutavaroita, kyniä, kirjoja, leluja tai työkaluja.
 • Potilas häiriintyy usein helposti ulkopuolisista ärsykkeistä.
 • Potilas on usein muistamaton päivittäisissä toiminnoissa.

G2. Hyperaktiivisuus

Vähintään kolme seuraavista oireista on kestänyt vähintään kuusi kuukautta ja oireet ovat haitaksi ja lapsen kehitystasoon nähden poikkeavia:

 • Potilas liikuttelee usein levottomasti käsiään tai jalkojaan tai vääntelehtii tuolillaan.
 • Potilas lähtee usein liikkeelle luokassa tai muualla tilanteissa, missä edellytetään paikalla pysymistä.
 • Potilas juoksentelee tai kiipeilee usein tilanteissa, missä se ei kuulu asiaan (nuorilla tai aikuisilla voi esiintyä pelkkänä levottomuuden tunteena).
 • Potilas on usein liiallisen äänekäs leikkiessään tai ei onnistu paneutumaan hiljaa harrastuksiin.
 • Potilas on motorisesti jatkuvasti liian aktiivinen eikä aktiivisuus oleellisesti muutu sosiaalisen ympäristön mukaan tai ulkoisista vaatimuksista.

G3. Impulsiivisuus

Vähintään kolme seuraavista oireista on kestänyt vähintään kuusi kuukautta ja oireet ovat haitaksi ja lapsen kehitystasoon nähden poikkeavia:

 • Potilas vastaa usein jo ennen kuin kysymykset ovat valmiita ja estää vastauksellaan toisten tekemiä kysymyksiä.
 • Potilas ei usein jaksa seistä jonossa tai odottaa vuoroaan peleissä tai ryhmissä.
 • Potilas keskeyttää usein toiset tai on tunkeileva (esimerkiksi tunkeutuu toisten keskusteluihin ja peleihin).
 • Potilas puhuu usein liian paljon ottamatta huomioon tilanteen vaatimaa pidättyväisyyttä.

G4. Häiriö alkaa viimeistään seitsemän vuoden iässä.

G5. Laaja-alaisuus

 • Diagnostisten kriteerien tulee täyttyä useammassa kuin yhdessä tilanteessa, esimerkiksi tarkkaamattomuutta ja hyperaktiivisuutta tulee esiintyä sekä kotona että koulussa tai sekä koulussa että esimerkiksi vastaanotolla. Tavallisesti tarvitaan tietoa useammasta kuin yhdestä lähteestä.

G6. Kohtien G1–G3 oireet aiheuttavat kliinisesti merkittävää ahdistusta tai sosiaalisten, opintoihin liittyvien tai ammatillisten toimintojen heikkenemistä.

G7. Ei ole diagnosoitavissa seuraavia sairauksia:

 • Maaninen jakso (F30)
 • Depressiivinen jakso (F32)
 • Ahdistuneisuushäiriöt (F41)
 • Laaja-alaiset kehityshäiriöt (F84)

 

DSM-5:n adhd:tä koskevat muutokset löytyy englanniksi täältä

 

Alla vielä kriteerit DSM-IV:n mukaan

Diagnoosikriteerit DSM-IV tautiluokituksen mukaan

Tarkkaavuushäiriö:

A. Joko (1) tai (2)

(1) Vähintään kuusi seuraavista tarkkaamattomuuden oireista on jatkunut vähintään 6 kuukauden ajan kehitystasoon nähden epäsopivina:

 • jättää usein huomiotta yksityiskohtia tai tekee huolimattomuusvirheitä koulussa, työssä tai muussa toiminnassa
 •  usein toistuvia vaikeuksia keskittyä tehtäviin tai leikkeihin
 • usein ei näytä kuuntelevan suoraan puhuteltaessa
 • jättää usein seuraamatta ohjeita eikä saa koulu- tai työtehtäviään suoritetuksi (ei johdu vastustuksesta tai siitä ettei ymmärrä ohjeita)
 • usein toistuvia vaikeuksia tehtävien ja toimien järjestämisessä
 • välttelee usein, inhoaa tai on haluton suorittamaan tehtäviä, jotka vaativat pitkäkestoista henkistä ponnistelua (kuten koulu- ja kotitehtävät)
 • kadottaa usein tehtävissä tai toimissa tarvittavia esineitä (esim. leluja, kyniä, kirjoja, työkaluja)
 • häiriintyy helposti ulkopuolisista ärsykkeistä
 • unohtaa usein asioita päivittäisissä toiminnoissa.

 

(2) Vähintään kuusi seuraavista yliaktiivisuuden/impulsiivisuuden oireista on jatkunut vähintään 6 kuukauden ajan kehitystasoon nähden epäsopivina:

Yliaktiivisuus:

 • liikuttelee usein hermostuneesti käsiään ja jalkojaan tai kiemurtelee istuessaan
 • poistuu usein paikaltaan luokassa tai muissa tilanteissa, joissa edellytetään paikallaanoloa
 • juoksentelee tai kiipeilee usein ylettömästi sopimattomissa tilanteissa (nuorilla tai aikuisilla voi rajoittua levottomuuden tunteisiin)
 • usein toistuvia vaikeuksia leikkiä tai harrastaa mitään rauhallisesti
 • on usein "jatkuvasti menossa" tai "käy kuin kone"
 • puhuu usein ylettömästi.

 

Impulsiivisuus:

 • vastailee usein kysymyksiin ennen kuin ne on esitetty
 • usein toistuvia vaikeuksia odottaa vuoroaan
 • keskeyttää usein toiset tai on tunkeileva toisia kohtaan (tuppautuu toisten seuraan).

 

B. Jotkin haittaa aiheuttaneet yliaktiivisuuden/impulsiivisuuden oireet tai tarkkaamattomuuden oireet ovat esiintyneet ennen seitsemän vuoden ikää.

 

C. Jotakin oireista johtuvaa haittaa ilmenee kahdella tai useammalla elämänalueella (esim. koulussa tai kotona)

 

D. Selviä todisteita kliinisesti merkittävistä häiriöistä sosiaalisessa, koulutuksellisessa tai ammatillisessa toiminnassa.

 

E. Oireet eivät ilmene ainoastaan laaja-alaisena kehityshäiriönä, skitsofreniana tai muun psykoottisen häiriön aikana eivätkä ole ennemmin tulkittavissa muuhun mielenterveyden häiriöön (mieliala-, ahdistuneisuus-, dissosiaatio- tai persoonallisuushäiriö) kuuluviksi.

 

Koodit tyypin mukaan:

 • Tarkkaavuus- ja ylivilkkaushäiriö, yhdistynyt tyyppi: jos sekä kriteeri A1 että A2 ovat täyttyneet viimeisen 6 kuukauden aikana.
 • Tarkkaavuus- ja yliaktiivisuushäiriö, pääasiallisesti tarkkaamattomuustyyppi: jos kriteeri A1 on täyttynyt, mutta kriteeri A2 ei ole täyttynyt viimeisten 6 kuukauden aikana.
 • Tarkkaavuus- ja yliaktiivisuushäiriö, pääasiallisesti yliaktiivinen/impulsiivinen tyyppi: jos kriteeri A2 on täyttynyt mutta kriteeri A1 ei ole täyttynyt viimeisen 6 kuukauden aikana.