Vahti-hanke (2016-2018)

Vahti-hanke (2016-2018)

Vahti-hankkeen (2016-2018) päämääränä on osatyökykyisen ja vammaisen henkilön työelämäkynnysten madaltaminen ja työllistymisedellytysten parantaminen. Tavoitteena on työelämän yhdenvertaisuus, saavutettavuus ja esteettömyys. Yhteistyöhankkeessa ovat mukana ADHD-liitto ry, Autismisäätiö ja sitä hallinnoi Vamlas-säätiö. Tavoitteeseen pyritään työnantajiin ja työvoimahallintoon, vammaisiin ja muihin sidosryhmiin suuntautuvalla koulutus- ja tiedotustoiminnalla. Hankkeen kehittämisessä ja toteuttamisessa ovat mukana kokemusosaajat. Koulutus on käsittänyt tietoa neuropsykiatrisista häiriöistä, kohtaamisen koulutusta ja perustietoa palveluohjauksesta. Koulutusta ollaan laajentamassa valtakunnalliseksi.