Korkeakouluopinnot

Korkeakouluopinnot

Toisen asteen opintojen jälkeen opintoja voi jatkaa korkeakouluissa. Myös siellä on mahdollista saada tukea opintoihisi. Aina on myös mahdollista puhua luennoitsijoiden ja opettajien kanssa ja kertoa, jos tarvitset erityisiä järjestelyjä tehtävien annoissa, ohjeistuksissa tai tenttitilanteissa. Näissä asioissa voi myös kääntyä yliopistoissa laitoksen amanuenssin tai assistenttien ja ammattikorkeakouluissa opinto-ohjaajien ja opintosihteerien puoleen.

 

Ammattikorkeakouluissa on mahdollista saada opintojen-ohjausta, joka tukee opintojen etenemistä opintosuunnitelmasi mukaan. Opinto-ohjauksen tavoitteena on myös tukea elämänhallintaa ja urasuunnittelua opiskelujen jälkeen. Ammattikorkeakouluissa on myös opiskelijayhdistysten tutoropiskelijoita, joiden puoleen voi kääntyä opiskeluihin liittyvissä asioissa.

 

Yliopistoissa opintoneuvojat auttavat opintojen suunnittelussa ja usein myös opiskelutaitojen kehittämisessä.  Myös yliopistoissa on tutoropiskelijoita, joiden tehtävä on auttaa uudet opiskelijat alkuun ja tutustuttaa yliopistomaailmaan. Ura- ja rekrytointipalvelut auttavat urasuunnittelussa opintojen jälkeen.

 

Valintakoe

Valintakoetilanne on melkein aina haastava ja jännittävä. Adhd-oireiselle henkilölle valintakoe olisi hyvä järjestää niin, että ympäristön häiriötekijät olisivat mahdollisimman vähäiset. Voit myös itse vaikuttaa asiaan ottamalla esimerkiksi korvatulpat mukaan. Oppilaitokseen kannattaa olla hyvissä ajoin etukäteen yhteydessä ja pyytää erikoisjärjestelyitä koetilanteeseen. Oppilaitos voi varautua etukäteen siihen, että adhd-oireinen henkilö tarvitsee henkilön keneltä kysyä tarvittaessa lisäohjeita.

 

Tehtävien ohjeet olisi hyvä olla myös koko koetilanteen ajan nähtävissä kirjallisesti. Mahdollisuutta valintakokeen jakamisesta osiin ja taukojen pitämisestä voi myös tiedustella etukäteen.

 

Ammattikorkeakouluilla ja yliopistoilla on lakiin perustuva velvollisuus kohdella hakijoitaan yhdenvertaisesti. Usein erityisjärjestelyitä tarvitsevalta pyydetään lääkärintodistus. Erityisjärjestelyt eivät saa vaikuttaa valintakokeen arvosteluun niin, että ne vähentäisi esimerkiksi hakijan pisteitä.

 

Lisätietoja: Valtakunnallinen korkeakoulujen esteettömyyshanke, ESOK: in Opiskelijavalinta – suositus ja - opas: http://esok.jyu.fi/suositukset/esteeton-opiskejavalinta-opas/