Tieteelliset tietokannat

Tieteelliset tietokannat

Adhd:hen liittyvää tutkimustietoa löytyy paljon. Tutkimus on pääosin englanninkielistä. Ajantasaisinta tietoa löydät suoraan tietokannoista, joista hakusanoja käyttäen pääset etsimään Sinua kiinnostavaa tutkimustietoa.

Osassa tietokannoissa voi saada maksutta nähtäväksi vain tutkimusten tiivistelmät, kun taas osassa pääset suoraan koko teksteihin. Alla muutamia tietokantoja, joista voit etsiä adhd:hen liittyvää tutkimustietoa:

 

 • Cochrane-kirjasto
  Tutkimusnäyttöön perustuvaa lääketieteellistä tietoa. Cochrane laatii ja ylläpitää korkeatasoisia systemoituja kirjallisuuskatsauksia. http://www.cochrane.org/
 • Campbell-kirjasto
  Tutkimusnäyttöön perustuvaa sosiaali- ja kasvatustieteellistä tietoa.  Campbell laatii ja ylläpitää korkeatasoisia kirjallisuuskatsauksia. http://www.campbellcollaboration.org/
 • PubMed (Medline)
  Terveys- ja lääketieteen tietokanta, josta löytyy pääasiassa tutkimusartikkelien tiivistelmiä ja jonkin verran kokonaisia artikkeleita. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
 • ScienceDirect (Elsevier)
  Laaja-alainen akateeminen tietokanta. Tutkimusartikkeleista löytyy pääosin vain tiivistelmät, kokoteksteihin pääsee erillisillä maksuilla tai yliopistojen kirjastojen käyttöoikeuksilla. http://www.sciencedirect.com/
 • Kuntoutusportti
  Kuntoutuksen ja siihen liittyvän tutkimus- ja kehittämistiedon verkkopalvelu. Palvelu sisältää tietoa kuntoutuksesta, alan toimijoista, tiedonlähteistä ja ajankohtaisista asioista. Kuntoutusportti sisältää tutkimus- ja hanketietokannan, josta löytyy suomalaisia kuntoutusalan hankkeita, tutkimuksia ja julkaisuja. www.kuntoutusportti.fi