Lasten ja nuorten adhd:n Käypä hoito -suositus

Lasten ja nuorten adhd:n Käypä hoito -suositus

Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin, Suomen Lastenneurologinen Yhdistys Ry:n ja Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen asettaman työryhmän tutkimusnäyttöön perustuva paras mahdollinen asiantuntijakatsaus, josta löytyy ajankohtainen tutkimustieto lasten ja nuorten adhd:hen ja sen hoito- ja kuntoutustoimiin liittyen. Käypä hoidon sähköisistä tausta-aineistoista löytyy laajasti näytönastekatsauksia, joissa tieteellisen näytön vahvuus on kuvattu ja määritelty. Näin lukija saa tietoa siitä, kuinka vahvaa tai puutteellista tutkimuksen tuoma tieto esimerkiksi jonkin tietyn hoidon vaikutuksesta tällä hetkellä on.