ADHD-liitto

 

ADHD-liitto toimii adhd-jäsenyhdistystensä valtakunnallisena kattojärjestönä. Yhteistyössä jäsenyhdistystensä kanssa liitto toiminnallaan edistää adhd-oireisten henkilöiden ja heidän läheistensä hyvinvointia ja kehittää palvelujärjestelmää oikeudenmukaisemmaksi.

 

VISIO

Liitto on adhd-asioissa alan johtava kolmannen sektorin toimija, vahva ja näkyvä vaikuttajataho yhteiskunnassamme ja tärkein edunvalvoja.

 

TOIMINTA-AJATUS

Liitto edistää ja tukee adhd-oireisten henkilöiden ja heidän läheistensä hyvinvointia ja toimintakykyä.

 

TOIMINTAPERIAATTEET

ADHD-liiton toiminta kattaa ihmisen koko elämänkaaren. Elämänhallinta on elinikäinen prosessi. Tuemme asiakkaitamme itsenäisyyteen, omatoimisuuteen ja arjessa selviytymiseen. Toimimme asiakaslähtöisesti.

 

PÄÄTOIMINTA-ALUEET

  • Tiedon välittäminen
  • Palvelut
  • Edunvalvonta ja vaikuttaminen
  • Verkostoituminen ja järjestöjen välinen yhteistyö
  • ADHD-liitto ry jäsenyhdistyksineen tukee adhd-oireisia henkilöitä sekä heidän läheisiään antamalla ohjausta, tukea ja neuvontaa sekä järjestämällä koulutuksia ja sopeutumisvalmennusta. Liitto on osaltaan pyrkinyt edunvalvonnan ja ajantasaisen tiedon levityksellä lisäämään yhteiskunnan ja päättäjien ymmärrystä adhd-oireisten henkilöiden tukemisen tärkeydestä.

  • Henkilöjäsenet liittyvät jäseneksi johonkin ADHD-liiton jäsenyhdistyksistä. Yleensä jäseneksi liitytään alueellisesti lähimpänä toimivaan yhdistykseen. Jotkut yhdistyksistä on valtakunnallisia, kuten Suomen ADHD-Aikuiset ry, jonka jäsenet ovat pääasiassa adhd-oireisia aikuisia ympäri Suomea. Jokainen jäsenyhdistys määrittelee itse jäsenmaksunsa, yleensä se on noin 20 euroa vuodessa.